חקירות כלכליות

חקירות כלכליות הן חקירות שנועדו להתחקות אחר יכולתו הכלכלית של אדם שכלפיו מבוצעות החקירה. בחקירות כלכליות בודקים אודות נכסים של הנחקר, בודקים מהי יכולת ההחזר החודשית שלו במקרים של חובות, האם קיימים על שמו חשבונות בנק ובאיזה רכוש מחזיק הנחקר.

חקירות כלכליות נעשות על ידי חוקרים פרטיים שנשכרו כדי מידע אודות הנחקר. המידע הנאסף על ידי מי שמבצע את החקירה הכלכלית הוא מידע העוסק בנושאים כספיים, פיננסיים וכלכליים של הנחקר. כך ניתן לדעת האם הנחקר מסתיר מידע אודות נכסים ששייכים לו, כספים שבהם או מחזיק ועוד.

באיזה מקרים צריך חקירות כלכליות?

חקירות כלכליות נועדו כאמור לחשוף מידע שמוסתר על ידי אדם. מידע אמיתי אודות יכולותיו הכלכליות. זה יכול להיות במקרה שבו אדם חייב כספים לגורם אחר. אותו אדם שחייב כספים יכול לטעון כי אין לו את האפשרות להחזיר חוב עבור מוצר שקנה, שירות שרכש, או הלוואה שלקח ואינו מחזיר אותה. במקרה שכזה יש לוודא האם אכן המצב שבו טוען שבו נמצא אותו אדם שיש לו חוב, הוא אכן המצב האמיתי, או שאותו חייב מראה מצג שווא ומציג תמונה כוזבת. ייתכן שאדם שחייב כספים לגורמים שונים יטען שאין לו את היכולת להחזיר כספים שהוא חייב, אלא שחקירה כלכלית תגלה מציאות שונה – שלאותו חייב יש הכנסות שאותן השכיר, נכסים שלא היה ידוע שנמצאים בבעלותו ועוד. ובכך לגרום לאותו חייב להחזיר את הכספים למי שהם מגיעים לו.

מי צריך שירות של חקירות כלכליות?

אנשים שמישהו חייב להם כסף ומתנער מתשלום עקב טענות שונות, כמו הטענה שאין לו יכולת כלכלית להחזיר את החוב, בנקים שמעוניינים לוודא מצב כלכלי של חייב או נכסים שבהם הוא מחזיק, שותפים בעסק החושדים בשותף שלהם כי הוא מסתיר מהם דברים או מעלים מהם את האמת בנוגע לעניינים הקשורים לעסק ועוד, כל אלו פונים אל משרד חקירות פרטי שיסייע להם להשיג את מבוקשם

מאמרים נוספים