shadow

סקירה יומית:

וול סטריט נעלה את יום המסחר במגמה מעורבת;

המסחר בשוק האמריקאי התנהל ביציבות בהמשך למגמה חיובית בשווקים הפיננסים בעולם ובהיעדר נתוני מאקרו מהותיים במשק האמריקאי.

פוקוס המשקיעים על עונת הדוחות לרבעון השני של השנה בהמתנה לקראת תוצאות פייסבוק אשר זינקה במהלך יום המסחר האחרון בשיעור של 2.9%.

שוק הסחורות; הנפט מתקן כלפי מעלה ונסחר ברמת 102.78 דולר לחבית, הזהב שומר על יציבות ונסחר במחיר 1,305 דולר לאונקיה.

 ללמוד עוד על שוק ההון ומסחר – בלינק הזה

מדדים:

 

נאסד"ק:

מדד הנאסד"ק פתח את יום המסחר בעליות שערים וסגר ברמת 4,473 נק'. הנאסד"ק ימצא תמיכה ברמת 4,470 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את מדד הנאסד"ק לתמיכה שנייה ברמת  4,460 נק'. מדד הנאסד"ק ימצא התנגדות ברמת 4,480 נק'. כל עוד מדד הנאסד"ק נסחר מעל רמת 4,000 נק' נקבל איתות טכני חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 4,480 נק'.

רמות תמיכה: 4,470 נק', 4,460 נק'.

 

ת"א 25:

מדד ת"א 25 פתח את יום המסחר ביציבות עם נטייה לירידות שערים קלות וסגר ברמת 1,396 נק'. מדד ת"א 25 ימצא תמיכה ברמת 1,395 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את מדד ת"א 25 לתמיכה שנייה ברמת 1,390 נק'. מדד ת"א 25 ימצא התנגדות ראשונה ברמת  1,400 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את מדד 25 להתנגדות נוספת ברמת 1,405 נק'. מדד ת"א 25 נסחר מתחת רמת התנגדות 1,400 נק'. כל עוד המדד נסחר מתחת רמה זו נקבל איתות טכני שלילי לטווח הקצר. פריצה של רמה זו תהווה איתות טכני חיובי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 1,400 נק', 1,405 נק'.

רמות תמיכה : 1,395 נק', 1,390 נק'.

 

דאקס:

מדד הדאקס פתח את יום המסחר בעליות שערים וסגר ברמת 9,753 נק'. הדאקס ימצא תמיכה ראשונה ברמת 9,750 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את הדאקס לירידה נוספת עד רמת תמיכה 9,740 נק'. מדד הדאקס ימצא התנגדות ראשונה ברמת 9,770 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את הדאקס להתנגדות נוספת ברמת 9,780 נק'. הדאקס נסחר מתחת רמת התמיכה 10,000 נק'. כל עוד המדד נסחר מתחת רמה זו נקבל איתות שלילי לטווח הקצר. פריצה של רמה זו תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 9,770 נק', 9,780 נק'.

רמות תמיכה:  9,750 נק', 9,740 נק'.

 

פוטסי 100:

מדד הפוטסי פתח את יום המסחר ביציבות עם נטייה לעליות שערים וסגר ברמת 6,798 נק'. הפוטסי ימצא תמיכה ראשונה ברמת 6,790 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את הפוטסי לתמיכה נוספת ברמת 6,780 נק'. הפוטסי ימצא התנגדות ברמת 6,800 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את הפוטסי להתנגדות נוספת ברמת 6,810 נק'. מדד הפוטסי נסחר מעל רמת התמיכה 6,500 נק' כל עוד המדד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 6,800 נק', 6,810 נק'.

רמות תמיכה: 6,790 נק', 6,780 נק'.

 

סחורות:

 

נפט:

הנפט פתח את יום המסחר בעליות שערים קלות ונסחר במחיר 102.78 דולר לחבית. הנפט ימצא תמיכה ראשונה ברמת 102.70 דולר. שבירה של רמה זו תוביל את הנפט לרמת תמיכה שנייה במחיר 102.50 דולר. מנגד, הנפט ימצא התנגדות ברמת מחיר 103.00 דולר. פריצה של רמה זו תוביל את הנפט לרמת התנגדות נוספת במחיר 103.20 דולר לחבית. הנפט נסחר מעל רמת התמיכה 100.00 דולר. כל עוד הנפט נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

 

זהב:

הזהב פתח את יום המסחר ביציבות ונותר ללא שינוי ברמת 1,305 דולר לאונקיה. הזהב ימצא תמיכה ברמת 1,305 דולר. שבירה של רמה זו תוביל את הזהב לתמיכה שנייה ברמת 1,300 דולר. מנגד, הזהב ימצא התנגדות ראשונה ברמת 1,310 דולר. פריצה של רמה זו תוביל את הזהב להתנגדות שנייה במחיר 1,315 דולר. הזהב נסחר מעל רמת התמיכה 1,300 דולר. כל עוד הזהב נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

 

מט"ח:

 

EUR/USD:

האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום המסחר האחרון וסגר ברמת 1.3462. התנגדות ראשונה ממתינה לצמד ברמת 1.3470. פריצה של רמה זו תוביל את הצמד לרמת התנגדות שנייה ברמת 1.3480. מנגד, הצמד ימצא תמיכה ראשונה ברמת 1.3460 שבירה של רמה זו תוביל את הצמד לתמיכה שנייה ברמת 1.3450. הצמד נסחר מעל רמת התמיכה 1.3500 כל עוד הצמד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

נקודת תמיכה: 1.3460, 1.3450.

נקודת התנגדות: 1.3470, 1.3480.

 

USD/JPY:

הדולר האמריקאי יציב כנגד היין היפני במהלך יום המסחר האחרון וסגר ברמת  101.54. התנגדות ראשונה ממתינה לצמד ברמת 101.60 פריצה של רמה זו תוביל את הצמד לרמת התנגדות שנייה ברמת101.70מנגד, הצמד ימצא תמיכה ראשונה ברמת 101.50. שבירה של רמה זו תוביל את הצמד לתמיכה שנייה ברמת 101.40. הצמד נסחר מעל רמת התמיכה 100.00. כל עוד הצמד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

נקודת תמיכה: 101.50, 101.40.

נקודת התנגדות: 101.60, 101.70.

 

מניות:

Apple:

אפל פתחה את יום המסחר בעליות שערים וסגרה ברמת 97.29 נק'. אפל תמצא תמיכה ברמת 97.00 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את אפל לתמיכה שנייה ברמת 96.80 נק'. מנגד, מניית אפל תמצא התנגדות ברמת 98.00 נק'. אפל נסחרת מעל רמת התמיכה 95.00 נק'. כל עוד אפל נסחרת מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 98.00 נק'.

רמות תמיכה: 97.00 נק', 96.80 נק'.

 

בזק:

בזק פתחה את יום המסחר בירידות שערים וסגרה ברמת 625 נק'. בזק תמצא תמיכה ראשונה ברמת 625 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את בזק לתמיכה שנייה ברמת 620 נק'. מנגד, מניית בזק תמצא התנגדות ראשונה ברמת 630 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את בזק לרמת התנגדות נוספת ברמת 640 נק'. בזק נסחרת מעל רמת התמיכה 600 נק', כל עוד המנייה נסחרת מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 630 נק', 640 נק'.

רמות תמיכה: 625 נק', 620 נק'.

 

סיכום:

השווקים הפיננסים צפויים לפתוח את יום המסחר ביציבות עם נטייה לעליות שערים בהמשך לסגירה אמש בוול סטריט.

פוקוס המשקיעים על המשך עונת הדוחות לרבעון השני של השנה ופרסום נתוני מאקרו נוספים במשק האמריקאי.

יומן מאקרו יומי: היום צפוי להתפרסם נתון מכירות הבתים החדשים בארה"ב. נתון מהותי אשר עלול להשפיע על המסחר באופן ישיר.

בהצלחה

*אין לראות בסקירה זו כל המלצה לקנייה או מכירה של מוצרים פיננסים או תחליף לייעוץ מקצועי, חלק מהנכתב בסקירה נכון ליום המסחר האחרון. השימוש נעשה באחריות הגולש בלבד.

Author

בני בשן

בני בשן, מתעניין בעולם הפיננסים מגיל צעיר. משקיע בבורסה על אש קטנה, נשוי +2.

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *