shadow

רישום ציוד רפואי חדש בפנקס אמ"ר הינו חובה על מנת שניתן יהיה לשווק ולמכור את הציוד. תהליך הרישום נעשה אל מול משרד הבריאות, והוא כולל בתוכו תקנות, נהלים וטפסים רבים, אשר עלולים ליצור סבך של בירוקרטיה בפני גופים לא מקצועיים. בשל כך, יועצים מומחים לתהליך רישום ציוד רפואי חדש הינו האופציה הטובה ביותר לקצר את התהליך ולהפוך אותו ליעיל ובטוח.

דרישות האגף לציוד רפואי במשרד הבריאות

אמ"ר, הגוף האמון במשרד הבריאות על רישום אביזרים וציוד רפואי בישראל, פועל מתוקף חוק. תפקידו הינו לבדוק כל אביזר או ציוד רפואי המשווק ונמכר בארץ ולספק לו את האישור הנדרש. ללא רישום ציוד רפואי בפנקס אמ"ר וקבלת תעודה מתאימה, לא ניתן לשווק או למכור בפועל. האמ"ר מציב בפני יבואנים ויצרנים דרישות שונות, המתעדכנות מעת לעת, ומצריכות מכל ספק או יצרן לעמוד בקריטריונים שונים. מעבר לצורך למסור פרטים שונים אודות הגוף המייצר או מייבא את האביזר הרפואי, יש צורך גם לספק מידע נרחב אודות המוצר עצמו, סוג השימוש, אופן השימוש, תקינות בהן הוא עומד ועוד.

ייעוץ מומחה לתהליך רישום ציוד רפואי חדש

על מנת שניתן יהיה לעמוד בקריטריונים השונים של האמ"ר, כמו גם לספק בדיוק את אותם מסמכים נדרשים, חשוב מאוד לבנות תיק בקשה בהתאם לכל הנהלים של משרד הבריאות. באופן זה, ניתן יהיה ליעל את התהליך, לקצר אותו ולהבטיח קבלת תעודת רישום בפנקס אמ"ר, אשר תאפשר לשווק ולמכור את האביזר או האמצעי הרפואי. ייעוץ מומחים לתהליך רישום ציוד רפואי חדש כולל יאפשר לכל חברה או ארגון המעוניין לשווק ולמכור ציוד רפואי את הידע המקדים וההבנה העמוקה של דרישות משרד הבריאות, יצירה של תיק בקשה מסודר הכולל את כל הטפסים והאישורים הנדרשים, ליווי מלא הכולל את הגשת הבקשה בפועל, מעקב אחר הבקשה וסיוע בכל צורך שעולה.

יועצים מומחים לתהליך רישום ציוד רפואי חדש יאפשרו הבנה של סבך הבירוקרטיה, קיצור תהליכים וייעול מיטבי על מנת שניתן יהיה להתחיל למכור בפועל את הציוד הרפואי.

Author

rachelirub@gmail.com'
dana

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *