shadow

אנשים רבים וגופים אחרים ביניהם עסקיים, נקלעים, לעיתים, למצב בו הם זקוקים לכסף מיידי. הצורך בכסף כזה נובע בנסיבות שונות ביניהן: רכישת  נכס או מכונית, שיפוצים כלליים, מתן עזרה לבן משפחה נזקק, למימון טיפולי בריאות, או לחילופין, נסיעה יקרה לחו"ל ועוד. לעיתים, מבקשים לעשות הלוואות גישור למועד קצר טווח ועד לשחרור תכנית חסכון או קרן  השתלמות שמועד פירעונה אמור להגיע בעתיד הקרוב. כך או כך, הלוואות ניתן לקבל בבנקים או על ידי גופים פיננסיים אחרים העוסקים בכך.

בירוקרטיה פשוטה

הלוואות חוץ בנקאיות הן אלו שניתנות על ידי חברות ביטוח, חברות אשראי, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וגופים מקצועיים המתמחים בכך. במקרים רבים, הבירוקרטיה הכרוכה במהלך פשוטה יותר. במידה ומדובר בסכומים נמוכים, אזי לרוב, יסתפקו הנותנים בבדיקה על הלווה, בדיקת מקור פרנסתו, יכולת ההחזר  הכספית שלו וכיוצא בזה. הלוואות גדולות יותר יחייבו מתן ערבויות כספיות, שעבוד נכסי דלא ניידי או נכסים אחרים דוגמת מכונית ועוד.

הלוואות מגוונות

הלוואות חוץ בנקאיות ניתן לקבל בדרכים שונות. יש כאלו שבמסגרתן מחזירים מדי חודש סכום מהקרן בצרוף  הריבית אלו נקראות "שפיצר". אחרות שנקראות "גרייס" הן עומדות וכאן יש להחזיר רק ריבית חודשית. את  הקרן ניתן להחזיר בחלוף מספר חודשים או שנים בהתאם לתנאים  המוסכמים. התנאים לקבלתן מסוכמים בין שני  הצדדים וללווים ניתנת גמישות רבה. רבות מהן ניתן להפסיק במיידית ללא קנסות, ובאחרות ניתן לשנות תנאים במהלך ההחזר.

תנאים

כל הלוואה נושאת ריבית שנקבעת על פי תנאי הקבלה. ככל  שהינה ארוכת טווח, כן ,הריבית עליה נעשית גבוהה יותר. כל לווה צריך לתכנן היטב את המהלך. החל מההחלטה על הסכום המבוקש ועד לתכנון יכולת ההחזר. יש צורך לחשב את צרכי המחייה כדי לא להגיע למצב של חוסר יכולת החזר. מצב כזה מזמין צרות בדמות ריביות גבוהות, קנסות, פניות לבית משפט, עיקולים ועוד. לכן, באין אפשרות להבאת כספים ממקורות עצמיים יש צורך לנטול הלוואות אצל גופים מקצועיים. מומלץ לעשות סקר שווקים ורק אחר כך לקבל החלטה מתאימה.

Author

rachelirub@gmail.com'
dana

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *