shadow

היכרות עם המאפיינים של שיטות התשלום בסחר בינלאומי יכולה לעזור למי ששוקל להתחיל לבצע יבוא של מתכות שונות. החל מתשלום מראש ועד אשראי דוקומנטרי – הנה כל האפשרויות

סחר בינלאומי מחייב את הצדדים המעורבים להסכים מראש על שיטת תשלום מסוימת. השיטה נקבעת עוד לפני תחילת המסחר, והיא חשובה בעיקר בתחום רגיש כמו יבוא מתכות. שיטת התשלום מהווה נושא מרכזי במשא ומתן כי האינטרס של הצדדים שונה: בעוד יבואנים מעדיפים לדחות את התשלום למועד רחוק ככל האפשר, היצואנים רוצים לקבל אותו סמוך למועד מסירת הסחורה.

שיטות התשלום התפתחו במטרה לגשר על הפערים בין הצדדים. עם זאת, שיטת התשלום שנבחרת עדיין מושפעת בסופו של דבר מגורמים כמו רמת ההיכרות והיחסים בין היבואן והיצואן, סוג ואופי הסחורה, מצב פוליטי וכלכלי במדינות, שווי העסקה ותקנות ונהלים. זו הסיבה בגללה כדאי להכיר לעומק את מאפייני שיטות התשלום ולהביא את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן בהקשר של יבוא מתכות.

תשלום מראש לעומת אשראי בחשבון פתוח

בשיטה של תשלום מראש (Advance payment) מתבצע התשלום באופן מלא או חלקי עוד בטרם סופקו המתכות. המצבים המתאימים לשיטה הזו כוללים מתן הנחה משמעותית לקונה בגין התשלום מראש, היעדר אמון הדדי בין הצדדים וכוח שוק שמאפשר למוכר לקבוע את תנאי התשלום באופן בלעדי. השיטה גם מתאימה כאשר הסחורה מיוצרת במיוחד לפי הזמנה של הקונה.

לעומת זאת, בשיטת התשלום של אשראי בחשבון פתוח (Open Account) המוכר שולח את המתכות לקונה בליווי מסמכים, אך התשלום נקבע לתאריך עתידי שמוסכם מראש. הסיכון בשיטה הזו נובע מכך שהקונה עלול לא לשלם במועד שסוכם. כתוצאה מכך, שיטת אשראי בחשבון פתוח מיועדת בעיקר למצבים שבהם קיים אמון מלא בין היבואן והיצואן.

יבואר מתכות

דוקומנטים לגבייה מול אשראי דוקומנטרי

בשיטה של דוקומנטים לגבייה (CAD) מתבצע התשלום בתיווך בנקים בארץ של המוכר והקונה. השיטה נותנת מצד אחד ביטחון למוכר, בעוד מהצד השני היא מאפשרת תשלום כנגד מסירת הטובין בלבד. השיטה מתאימה למקרים שבהם אספקת הטובין מתבצעת ממחסן במדינת היעד, שבו הם עדיין נמצאים בבעלות המוכר.

לשיטה של דוקומנטים לגבייה יש מספר שלבים. בשלב הראשון המוכר מגיש לבנק בארצו את המסמכים הדרושים לקונה והוראות לגביית התשלום. בשלב השני הבנק מעביר את המסמכים וההוראות לבנק נאמן בארץ הייבוא. בשלב השלישי הבנק בארץ מסדיר את התשלום מול הקונה ומעביר את הכסף לחשבון הלקוח.

לבסוף, השיטה האחרונה נקראת אשראי דוקומנטרי (Documentary Credit) ובה הבנק מתחייב לשלם למוכר את הכסף רק כנגד הצגת מסמכים במכתב אשראי. המסמכים אמורים להוכיח את משלוחח הסחורה ועמידה בתנאים שהוגדרו על ידי הקונה בעצמו. מטרת השיטה היא להבטיח למוכר את התשלום ולקונה את הסחורה.

Author

בני בשן

בני בשן, מתעניין בעולם הפיננסים מגיל צעיר. משקיע בבורסה על אש קטנה, נשוי +2.

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *