shadow

במדיה הכלכלית הישראלית ניתן לשמוע רבות אודות פעילות סוחרי המעו"ף, אודות אופציות מעו"ף ובאופן כללי על שוק המעו"ף. אם גם אתם מתעניינים בשוק ההון ומחפשים דרך לשדרג את התחביב לכדי פעילות מסחר של ממש ואף יצירת הכנסה שוטפת מכך, אך אתם נאבדים בים המונחים ולא מבינים מה בדיוק מתעופף לו בשוק המעו"ף – המדריך הקצר והפשוט הזה על אופציות מעוף הוא בשבילכם.

הטיפים מבית iMarkets – פלטפורמה מתקדמת למסחר באופציות בינאריות

הסבר על שוק המעו"ף בבורסה לניירות ערך

ראשי התיבות מעו"ף משמעותם "מכשירים עתידיים ופיננסיים". שוק המעו"ף בבורסה לניירות ערך בתל אביב כולל את המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בדגש על נגזרים של 25 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במשק הישראלי – מה שנקרא מדד ת"א 25. מכשיר פיננסי נגזר הוא מכשיר שניתן לסחור עליו בשוק ההון, כאשר מחירו של המכשיר הפיננסי נגזר ממחירו של נכס בסיס אחר ומוגדר. מכשירים אלו כוללים בעיקר אופציות וחוזים עתידיים, כאשר הם מבוססים על נכס בסיס אך לא כוללים החזקה באותו נכס ישירות – כך למשל המסחר הוא על ערך הנגזר עצמו ולא ערך נכס הבסיס.

מסחר מהבית

נגזרים, ובכלל זה גם אלו הנכללים בשוק המעו"ף הישראלי, הינם מוצרי השקעה ומסחר מורכבים שיש להכיר לעומק. הם משמשים לצרכי גידור סיכונים, להשקעה רווחית ועקיפה בנכס בסיס כלשהו וכיוצא באלו. בעבר, שוק זה נקרא באופן רוחבי וכולל שוק המעו"ף וגם מדד 25 החברות הגדולות ביותר בבורסה נקרא מדד המעו"ף, אך כדי לפשט את השוק ולמנוע בלבול בין המדד עצמו לבין שוק הנגזרים, בשנת 1999 שונה שם המדד לת"א 25 ואילו שוק המעו"ף מרכז מאז רק את תחום הנגזרים.

שוק המעוף של מסחר במכשירים פיננסיים נגזרים מתנהל כולו דרך הבורסה לני"ע, במערכת הנקראת רצף נגזרים והוא כולל כיום רק מכשירים הנוגעים ל-25 החברות הציבוריות הגדולות במשק הישראלי. חשוב לציין כי למרות שהוא פחות מוכר למשקיעים הפרטיים הפשוטים והקטנים, המסחר בשוק המעוף הוא הגדול והפעיל ביותר אחרי שוק המניות המקומי ושוק איגרות החוב. אופציות מעו"ף הן בפועל אופציות רק על מדד ת"א 25 והן האופציות היחידות הזמינות למסחר בבורסה לני"ע הישראלית.

אופציות מעו"ף – אופציות על מדד ת"א-25

מסחר בשוק ההון

כאמור, אופציות המעו"ף רלבנטיות רק למדד ת"א-25 בבורסה המקומית. הבורסה מציעה אופציות רכש ((Call או אופציות מכר (Put)  בלבד, כאשר אלו אופציות אירופיות שניתנות למימוש רק בעת פקיעת האופציה. מחיר אופציות מעוף אלו צמוד כמובן לערכו של מדד ת"א-25.

הסוחר הרוכש את האופציה מקבל זכות מהמוכר לרכוש או למכור את מדד ת"א-25 במחיר ידוע ומוסדר מראש ולפי תאריך מימוש שגם מוגדר מראש. הסוחר מרוויח כאשר ההפרש בין מחיר האופציה (והמדד) בעת פתיחת האופציה הינו לטובתו במועד פקיעת האופציה – באופציית CALL הוא מרוויח אם המחיר עלה מעבר לנקודה מסוימת ובאופציית PUT הוא מרוויח אם מחיר המדד ירד מעבר לנקודה מסוימת. כאשר ככל שהעלייה או והירידה הן בכיוון הנכון לסוג האופציה, הרווח גדל כי הפרש המחיר גדל לטובת רוכש האופציה.

יתרון של מסחר באופציות מעוף הוא שקונה האופציה יכול להפסיד מקסימום את הפרמיה ששילם למוכר האופציה תמורת האפשרות לממש את האופציה במחיר ובתאריך שנקבעו. אך כותב האופציה חשוף להפסד גדול משמעותית ולכן כותבי אופציות מחויבים בביטחונות מהותיים מול הבורסה.

אפשרות נוספת, פשוטה ונגישה הרבה יותר למסחר באופציות מעו"ף על מדד ת"א-25 היא לסחור דרך פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת מסחר באופציות בינאריות.

 

 

Author

בני בשן

בני בשן, מתעניין בעולם הפיננסים מגיל צעיר. משקיע בבורסה על אש קטנה, נשוי +2.

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *