shadow

המציאות היומיומית מעמידה בפני בתי אב רבים ומשפחות שונות קשיים ואתגרים מגוונים. רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם מחויבויות לא צפויות ועם אתגרים כלכליים שלא ברור כל כך כיצד יוכלו להתמודד אתם. סוגים שונים של הלוואות עומדים לרשות הלווים ומאפשרים לקבל סכומי כסף להתמודדות עם סיטואציות שונות במשך החיים.

סיטואציות אלו מצריכות היערכות מתאימה ומתוכננת מבעוד מועד. רבים פונים אל שוק האשראי במטרה לקבל הלוואות מסוגים שונים, כאשר בין המקורות הנפוצים לקבלת הלוואות נמצאות ההלוואות החוץ בנקאיות. טרם שמקבלים החלטה על הלוואה מסוימת, חשוב להכיר את סוגי ההלוואות השונות, את התנאים שבהן הלוואות אלו מוצעות ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד מסוגי ההלוואות.

הלוואות חוץ בנקאיות הן אופציות מימון המבוססות על גופים שאינם הבנק. לווים רבים מצויים במצב כלכלי שאינו מאפשר נטילת הלוואה מהבנק, בשל סיבות שונות: חריגה ממסגרת האשראי, גיוון במקורות האשראי ופיזור הסיכונים. חשוב לזכור כי נטילת הלוואה חוץ בנקאית כוללת מאפיינים שונים מהלוואה בנקאית ולמאפיינים אלו השלכות שונות.

נכון להיום היקף האשראי החוץ בנקאי הכולל את ההלוואות השונות מסתכם ב 120 מיליארד שקלים הניתנים על ידי גופים שונים ומגוונים, ביניהם חברות ביטוח, חברות אשראי, קרנות פנסיה המממנות גופים מוסדיים ועוד. כמו כן, בשנים האחרונות קמו גופים שונים שמעניקים הלוואות כמו חברות ביטוח חדשות, חברות מימון וחברות שקמו על מנת להעניק הלוואות. womens-power-2245111__340

בנטילת הלוואה חשוב לשים לב לגורמים מהותיים העלולים להשפיע על אורח החיים העתידי של הלווה. כך למשל, קיימים מאות גופים ואולי אפילו יותר – של מלווים בשוק האפור. שוק זה הוא מסוכן משום שהגורמים המלווים נוטלים ריביות גבוהות שאינן משתלמות ללווה, ועל אף שלעתים רבות בתחילה נראה כי מדובר בעסקה אטרקטיבית ביותר, כעבור זמן מה הלווים מוצאים את עצמם במחויבויות גבוהות שהם אינם יכולים להרשות לעצמם לעמוד בהן, ובמקרים חמורים יותר אף מצויים תחת איומים והפחדות.

מסיבות אלו, טרם נטילת הלוואה חוץ בנקאית חשוב לברר היטב על הגוף המלווה ולהכיר את מאפייניו, לבדוק את תנאי ההחזר, לוודא כי מדובר בגוף מוכר ולהשוות בין הגופים המלווים השונים.

Author

rachelirub@gmail.com'
dana

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *