איסוף חפצים מהרחוב
shadow

איסוף חפצים מהרחוב

לא רק אנשים שנמצאים בצרה כלכלית אוספים מהרחוב, ולא רק אנשים שמבקשים לשפץ רהיט מיוחד שמצאו ברחוב עשויים להעמיס תכולה מהרחוב אליהם הביתה, אלא גם אנשים כביכול נורמטיביים …