shadow

תרגום נוטריוני

נוטריון יתעסק עם אישורי מסמכים, עם הסכם ממון, אישור שפלוני חי, רישום צוואות, אמיתות של מסמכים שונים ועוד, ומה לגבי תרגום נוטריוני? תרגום זה נעשה על ידי נוטריון הבקיא בשפתו ובשפת התרגום. התרגום הנעשה על ידי הנוטריון מספק תוקף משפטי למסמך. כל מה שנוגע למונחים מקצועיים צריך לבוא לידי ביטוי במסמכים המתורגמים, מה שמעיד על מקצועיות ועל אמינות. חשוב שהמסמך המקורי יוצג בפני הנוטריון במדויק. אם הנוטריון לא בקיא בשפה הוא יכול להיעזר במתרגם חיצוני דרך טופס 7 המציין אישור הצהרה. חשוב לאשר אם המסמך שאותו מתרגמים הוא מסמך מקורי או העתק בלבד.

אמיתות מסמך 

כשנוטריון מעוניין לחתום על אמיתות מסמך ששייך לו הוא לא יכול לבצע מטלה זאת כלפי עצמו, אלא לפנות לנוטריון אחר מלבדו. אם יש צורך לאשר חתימות בשם חברה שלמה צריך לאמת את החתימה בשמו של תאגיד. תפקידו של נוטריון במקרה זה הוא לוודא כי האנשים החותמים הם הדמויות המדוברות ובמקביל יש לבדוק כי אכן יש תעודת רישום של החברה. כדאי לדרוש זאת מעורך דין או מרואה החשבון של החברה.

איגוד מסמכים ביחד ואימות חתימה

אם אדם רוצה להחתים טופס אימות בעצמו ובנוסף מטעם חברה חשוב לזהות מי חותם ובשם מי. כאשר יש צורך במספר מסמכים השייכים לאותו אדם אפשר לאגד אותם ביחד. חשוב לפרט שהאדם חתם על המסמכים השונים ולציין מה מספר המסמכים השונים. אימות חתימה יהיה על פי היום שבו חתם הלקוח מייפה הכוח והתאריך שבו הנוטריון אישר את החתימה.

להבין את המסמך

כשנוטריון מאמת אישור או חתימה הוא צריך להבהיר ללקוח על מה הוא חותם, אך כדי לעשות זאת עליו להבין בעצמו מה המהות של המסמך. תפקידו של הנוטריון הוא לשאת באחריות הבנת המסמך. אם הוא לא מבין חלק מהמסמך הוא לא יכול לאשר את החלק שאינו מבין. בסופו של דבר, האחריות לחתימת הנוטריון היא שלו ועליו לעמוד מאחוריה.

צוואות ואישור העתק מסמך

נוטריון רשאי לאשר צוואות. דרכו מתרגמים את קיום הצוואה בתוספת הערה לגבי המצב המשפטי.  ומה לגבי אישור העתק של מסמך כלשהו? יש נוסח קבוע שחשוב למלא אחריו: "מאשר כי המסמך שלעיל הינו העתק מדויק של מסמך שאינו המסמך המקורי ואינו העתק מאושר של המסמך המקורי, שנערך בשפה… ושהוצג בפני…"

חותמת, עריכה ואישור תקף

​חותמת אפוסטיל ניתנת באמצעות פקידי בית משפט שהוסמכו על ידי שר המשפטים. נוטריון ישראלי יכול לערוך מסמכים נוטריוניים בחו"ל כאשר האישור תקף מבחינת דיני נוטריון ישראליים, כאשר המסמך תקף בישראל מבחינת דינים אחרים. את החתימה חותמים מול נוטריון ומאשרים בחתימתו בחותמת אפוסטיל. חשוב לוודא כי הרשות שאליה מיועד המסמך, מכירה במסמכים הללו ובנוסח שלהם.

Author

rachelirub@gmail.com'
dana

Related Posts

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *